Sociaal Steunpunt Amstelveen

Het Sociaal Steunpunt Amstelveen is een stichting die particulieren adviseert op het gebied van de sociale zekerheid.

Het doel van het SSA is om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, ondersteuning en advies te bieden bij het vinden van informatie met betrekking tot sociale en economische zekerheid. De vrijwilligers van de stichting proberen op allerlei vragen een antwoord te geven. Onder andere:

  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • (dreigende) Werkloosheid
  • Reïntegratie
  • Algemene nabestaandenwet
  • Algemene bijstandswet
  • Voorzieningen gehandicapten
  • Kinderbijslag
  • Therapeutisch Zwemmen
  • en nog vele andere onderwerpen